OBS Het Kompas

Openbare daltonschool

Get Adobe Flash player


 

 

 

Overdinkel. Dinsdag 10 april jl. kregen alle 16 leerlingen van groep 8 van de Openbare Daltonschool ‘Het Kompas’ het diploma Jeugd EHBO uitgereikt. De diploma’s werden uitgereikt door: Dhr. Harry Cameron (examinator).

Het examen werd afgenomen na afloop van een cursus, die 20 weken heeft geduurd (1 uur in de week). Het examen bestond uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte (Verbanden aanleggen, stabiele zijligging)

 

Waarom Jeugd EHBO?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of het spelen. Een bloedneus op het schoolplein, geschaafde knie doordat je uitgleed in de keuken of je moeder liep een verstuikte enkel op toen ze van de trap viel……

En er kan natuurlijk ook iets ergers gebeuren: je vriend verslikt zich of de buurman krijgt een hartaanval. Als je dan niet snel helpt kan zo iemand gewoon doodgaan……

Niets is voor het slachtoffer erger dan dat je machteloos toe moet kijken en niet weet wat je moet doen.

 

Gelukkig kunnen de leerlingen van groep 8 van ‘Het Kompas’ nu erger voorkomen! Dankzij deze cursus is er kundige hulp in de buurt als er wat gebeurt en zijn zij van onschatbare waarde om erger te voorkomen. Mede door de voortreffelijke instructie van de dames Ria Vije en Wilma Kienhuis van de EHBO-afdeling Losser, Overdinkel, Glane zijn nu alle leerlingen van groep 8 in het bezit van een getuigschrift dat erkend wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Mensen die interesse hebben en informatie willen over deze cursus, kunnen contact opnemen met Mevr. Wilma Kienhuis. Tel: 5388220.

 

Laatste nieuws

Twitter

Get Adobe Flash player