Meervoudige intelligentie (MI)

Binnen MI werken we volgens de methode VierKeerWijzer, met daarin o.a. de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Kinderen ontdekken en ontwikkelen via deze werkwijze hun talenten. Er is veel aandacht voor presenteren en individuele begeleiding. Leerlingen werken met een eigen portfolio met daarin werk en foto’s.

Er wordt gewerkt aan de hand van VIER stappen:

 • V van Vragen

  Er wordt samen met de leerlingen besproken waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald.

 • I van Ik en Inbreng van het kind

  Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen.

 • E van Ervaren en Experimenteren

  De kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. 

 • R van Resultaat en Reflectie

  Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.