Leerkracht taalklas

Hallo, mijn naam is Esther Krikke en ik ben 44 jaar. Ik woon samen met Ronald in Losser en we hebben samen 2 dochters: Noah van 13 en Lotte van 11 jaar. Mijn hobby's zijn lezen, winkelen, Zumba dansen, wandelen en nog veel meer.... 
Ik geef les in de taalklas in Overdinkel op Het Kompas en de Brede School en met ingang van komend schooljaar ook op de Imenhof en de Saller. In de taalklas zitten alleen kinderen van groep 1 en 2. Het is een supergave uitdaging om de taalklas uit te breiden in Losser en ik heb er zin in! 
Ik werk nu 23 jaar in het onderwijs, 17 jaar als “gewone” juf en 3 jaar als intern begeleider. Vanaf het schooljaar 2019 ben ik begonnen als leerkracht van de Taalklas. 
                                                                                                                                   
Wat is woordenschat en waarom een taalklas? 

  • Woordenschat is de start van alle taal.  

  • De woordenschat van een kind zijn alle woorden die het kind actief en passief kent en die hij/zij nodig heeft om goed te kunnen communiceren.  

  • Woordenschat heeft te maken met alle onderdelen van taal; spreken, luisteren, schrijven en lezen.  

  • De woordenschat is vooral belangrijk bij het begrijpend luisteren en begrijpend lezen.  

  • De taalklas is een bewezen hulpmiddel om de woordenschat te vergroten. 

  • Kinderen met een grote woordenschat zijn succesvoller  op school. Dat gunnen we elk kind! 

Wat houdt dit nu in, zo’n taalklas? 

  • De kinderen (in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar) worden begeleid in de (Nederlandse) taal; dat kan bijvoorbeeld gaan om het durven praten in de groep (zelfvertrouwen). 

  • De kinderen leren de Nederlandse taal beter begrijpen (betekenis van woorden en zinnen). 

  • In een taalrijke omgeving wordt de passieve en actieve woordenschat ingeoefend, herhaald en daardoor verder vergroot. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema en de methode van elke school en bij de leefwereld van het kind. Maar ik heb ook zeker mijn eigen thema's. Ouders ontvangen hierover bij elk nieuw thema een nieuwsbrief. 

  • Op de Imenhof zal ik voor de communicatie met ouders werken via Schoudercom en op de Saller gebruik ik Classdojo. 

 
Samen willen we ervoor zorgen dat de kinderen in Losser en Overdinkel groeien in hun taalontwikkeling. 

Natuurlijk komt er nog veel meer aan bod in de taalklas, maar dit zijn de belangrijkste doelen.  
 
Waar kunt u mij vinden en op welke dagen?  
Op maandag- en donderdagmorgen geef ik les op het Trefhuus. Daar geef ik dan les aan de kinderen van groep 1-2 van de Brede School en het Kompas. Op maandagmiddag ga ik dan naar de Brede School toe, ditzelfde doe ik op de donderdagmiddag op het Kompas. 
Op dinsdagmorgen zal ik op de Saller aanwezig zijn en op dinsdagmiddag op de Imenhof. 
 
Met vriendelijke groet, 

Esther Krikke 
Leerkracht Taalklas Losser/ Overdinkel 
Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag