Leerkracht taalklas

Hallo, mijn naam is Esther Krikke. Ik geef les in de taalklas in Overdinkel op de drie basisscholen Het Kompas, de Brede School en de Pax Christi. Ik werk al 23 jaar in het onderwijs, 16 jaar als leerkracht en de laatste 3 jaar ook als intern begeleider. Vorig jaar heb ik met veel plezier op de Wegwijzer in Losser gewerkt en vanaf schooljaar 2019 ben ik begonnen als leerkracht van de Taalklas.
                                                                                                                           
Wat is woordenschat en waarom een taalklas?

  • Woordenschat is de start van alle taal.
  • De woordenschat van een kind zijn alle woorden die het kind passief en actief kent en die hij/zij nodig heeft om goed te kunnen praten en luisteren.
  • Woordenschat heeft te maken met alle onderdelen van taal; spreken, luisteren, schrijven en lezen.
  • De taalklas is een bewezen hulpmiddel om de woordenschat te vergroten.
  • Kinderen met een grote woordenschat zijn succesvoller  op school. Dat gunnen we elk kind!


Wat houdt dit nu in, zo’n taalklas?

  • De kinderen (in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar) worden begeleid in de (Nederlandse) taal; dat kan bijvoorbeeld gaan om het durven praten in de groep (zelfvertrouwen).
  • De kinderen leren de Nederlandse taal beter begrijpen (betekenis van woorden en zinnen).
  • In een taalrijke omgeving wordt de passieve en actieve woordenschat ingeoefend, herhaald en daardoor verder vergroot. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema en de methode van elke school en bij de leefwereld van het kind. Maar ik heb ook zeker mijn eigen thema's. Ouders ontvangen hierover bij elk nieuw thema een nieuwsbrief.
  • Op de Pax Christi gebruik ik Social Schools voor de communicatie met ouders en op de Brede School/ Kompas gebruik ik de app Klasbord.


Samen willen we ervoor zorgen dat de kinderen in Overdinkel groeien in hun taalontwikkeling. Natuurlijk komt er nog veel meer aan bod in de taalklas, maar dit zijn de belangrijkste doelen.

Waar kunt u mij vinden en op welke dagen?                                                                                         
Op maandag- en donderdagmorgen geef ik les in mijn eigen lokaal op het Trefhuus. Daar geef ik dan les aan de kinderen van groep 1-2 van de Brede School en het Kompas. Op maandagmiddag ga ik dan naar de Brede School zelf, ditzelfde doe ik op de donderdagmiddag.
De hele dinsdag ben ik op de Pax Christi, daar geef ik les in het lokaaltje naast het leesatelier. 

U wordt als ouders geïnformeerd door de leerkracht van uw kind of hij of zij kan deelnemen aan de taalklas. Heel graag tot ziens! En mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop gerust bij me binnen!

Met vriendelijke groet,                      
Esther Krikke

Leerkracht Taalklas Overdinkel

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag