Naar het fotoboek

Klachtenregeling

ODBS “Het Kompas” heeft mevr. J. (Jorieke) olde Keizer (leerkracht groep 3/4) als schoolcontactpersoon aangewezen bij wie leerlingen en ouders/verzorgers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt.

Niet veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein.

Zowel medewerkers als leerlingen kunnen dit doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoeld. Ook als het niet met opzet gebeurd is, mag men er toch melding van maken. Mevr. J. olde Keizer zorgt er voor dat de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt.

Consent heeft een klachtenregeling vastgesteld. Op grond hiervan kunnen ouders/verzorgers en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van het bestuur, directie en personeel van de school.

Wanneer u een algemene klacht heeft over de school dan kunt u in eerste instantie terecht bij de interne vertrouwenspersoon of de directeur.

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt één en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is:

Mevrouw A. (Anne) Overbeek

Zij is op werkdagen bereikbaar op:

Telefoonnummer: 06 3064 2568 E-mailadres: info@anneoverbeek.nl

Indien u het niet eens bent met aangelegenheden van onderwijskundige aard en u heeft hierover al contact gehad met de leerkracht van uw kind, dan kunt u met uw klacht terecht bij mevr. K. (Kitty) Masselink of mevr. K. (Karen) Strijland. Zij kunnen u verder begeleiden bij de afwikkeling van de klacht.