Naar het fotoboek

Schoolgids

De schoolgids van “Het Kompas” informeert ouders over een aantal belangrijke zaken. Bijvoorbeeld waar onze school voor staat, op welke wijze wij ons dagelijks onderwijs realiseren en diverse regels, afspraken en regelgevingen.

De maandelijkse informatiebrief houdt ouders op de hoogte van actuele zaken en veranderingen. Deze is digitaal beschikbaar en op aanvraag ook op papier.

Deze zijn terug te lezen op de website onder het kopje informatiebrief.

Hier kunt u de schoolgids 2018-2019 downloaden.