Naar het fotoboek

Schoolplan 2016-2019

Naast de schoolgids is er nog een schoolplan, waarin de onderwijsinhouden, de didactiek, de pedagogiek en de schoolorganisatie beschreven staan. Hierin staan ook de lange termijn ontwikkelingen van onze school.

Dit schoolplan is vastgesteld voor een periode van drie jaar. 

Download hier het schoolplan van 2016-2019