Naar het fotoboek

Doelen mei- t/m zomervakantie

Doelen kleuters

mei

t/m zomervakantie

Taal

Rekenen

Fijne motoriek

 
 • Herhaling van voorgaande periode
 • Visuele discriminatie: het verschil tussen letters en/of woorden kunnen zien.
 • Visuele analyse: in staat zijn om losse letters in het woord te herkennen.
 • Visuele synthese: losse letters kunnen samenvoegen tot een woord.
 • Spatieel ordenen: de letters in een woord op volgorde kunnen onthouden.
 • Letterpositie bepalen: kunnen aangeven wat de plaats van een letter in een woord is
 • Taalvaardigheden zoals: Kennis van begrippen. en bepaalde instructiebegrippen kennen, zoals: voor, achter, begin, letter, woord, korter, rechts, links etc
 
 
 • Herhaling van voorgaande periode

·         Telrij t/m12/  20

·         Terugtellen 12/ 20 – 0

·         Rangtelwoorden t/m 6/12

·         Getalsymbolen t/m 6/  20

·         Buurgetallen t/m6 / 20

·         dagen van de week

·         veel herhaling van vorige periodes

·         Eenvoudige sommen

·         Checken rekenvaardigheden

·         Links en rechts kunnen hanteren

·         Oefenen met de weegschaal; zwaar en licht

·         Geld weten dat je met geld kunt betalen  en omgaan met situaties waarin gekocht wordt/weten dat bedragen aangeven hoe duur iets is en dat je die kunt inleveren tegen geld

 
 • Herhaling van voorgaande periode

·         Tekenen uitgebreid

·         Letten op pen greep

·         Omtrekken van modellen

·         Knippen en plakken uitgebreid

·         Scheuren voorstelling

·         Schilderen met grove kwast en kleine kwast

·         Hoofdkleuren mengen en donker/licht

·         Vouwen: moeilijker opdrachten

·         Combinatie oefeningen van vouwen

·         Herhalen vorige periodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBS

MI

Soc. Emot. Ontw.

Elke week hebben we een regel centraal staan school breed, waar we extra aandacht aan besteden o.a. door het geven van gedragslessen.

De onderwerpen voor de komende periode zijn:

Waarden schoolbreed

Plein

Gang

Toilet

Stop hou op
Trap

 

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken. Deze vragen moeten ze allemaal goed kunnen beantwoorden.

Onderwerpen zijn:

·         Thema de supermarkt

·         Dieren

·         Water/ vakantie

 

 

 

 

 
 • Praktische handelingen: waar moet alles staan
 • Huishoudelijke handelingen: opruimen, tafel schoonmaken en kruimels weg vegen
 • Leren samenwerken en delen/maatjeswerk
 • Leren winnen en verliezen
 • Zelfredzaamheid: veters strikken