Naar het fotoboek

Doelen voorjaars- t/m meivakantie

Doelen kleuters

Voorjaarsvakantie

Tot mei vakantie

Taal

Rekenen

Fijne motoriek

 
  • Auditieve analyse: een woord kunnen splitsen in de afzonderlijke klanken.
  • Auditieve synthese: afzonderlijke klanken kunnen samenvoegen tot een woord.
  • Temporeel ordenen: in staat zijn de volgorde van de klanken in een woord te onthouden.
  • Klankpositie bepalen: kunnen horen waar een bepaalde klank in een woord gehoord wordt.
  • Herhalen vorige periodes
 

·          Telrij t/m 20

·         Terugtellen 20 – 0

·         Rangtelwoorden t/m 12

·         Getalsymbolen t/m 20

·         Buurgetallen t/m 20

·         dagen van de week

·         veel herhaling van vorige periodes

·         Tekenen

·         Letten op pengreep

·         Omtrekken van modellen

·         Knippen en plakken uitgebreid

·         Schilderen met grove kwast

·         Hoofdkleuren mengen

·         Vouwen: moeilijker opdrachten

·         Herhalen vorige periodes

 

PBS

MI

MI

 lke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop, loop, praat
Trap

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken. Deze vragen moeten ze allemaal goed kunnen beantwoorden.

Thema: lente/ Pasen

De 5 vragen:

1.Vertel aan de hand van de plaatjes hoe een plant groeit, doe dit ook met de plaatjes van de mens.

2. Leg de kaartjes van het groeien van kikkerdril tot kikker in de goede volgorde en vertel erbij, zo ook van de vlinder.

3. Waaraan kun je zien dat het lente is?  Noem 4 dingen en vertel.

 

 

 

4. Hoe heet een kind dat pasgeboren is; een kind in groep 2, een papa en mama en  hoe heet je als je oud bent. Leg de plaatjes van jong naar oud.

5. Wat vieren we met Pasen?