Naar het fotoboek

Doelen kerst- t/m voorjaarsvakantie

Tijdvak en doelen kleuters groep 2 van kerstvakantie tot aan de voorjrs.vakantie

Rekenen

Taal

Fijne motoriek

Sociaal emotionele vorming

·         Alles herhalen, te weten:

·         Telrij t/m 20

·         Terugtellen: 12 - 0

·         Rangtelwoorden t/m/10

·         Samen, niets,

·         Splitsen t/m 10

·         Buurgetallen t/m 10

·         Cirkel, vierkant driehoek, rechthoek, ovaal

·         Oudjaar en Nieuwjaar

·         Maanden

·         Seriérren o.a. Smal en breed

·         Thema’s die centraal staan:

 
 • Alles herhalen, te weten:
 • Auditieve objectivatie: kunnen letten op de klank en niet de betekenis van het woord.
 • Auditieve discriminatie: in staat zijn klanken of woorden te kunnen onderscheiden.
 • Auditieve analyse: een woord kunnen splitsen in de afzonderlijke klanken.
 • Auditieve synthese: afzonderlijke klanken kunnen samenvoegen tot een woord.
 • Temporeel ordenen: in staat zijn de volgorde van de klanken in een woord te onthouden.
 • Klankpositie bepalen: kunnen horen waar een bepaalde klank in een woord gehoord wordt.
 •  
 

Herhalen, te weten:

 • Herhalen bovenstaande:
 • Tekenen
 • Letten op pengreep
 • Omtrekken van modellen
 • Knippen en plakken uitgebreid
 • Schilderen met grove kwast
 • Hoofdkleuren mengen

·         Vouwen: moeilijker opdrachten- 16 vierkantjes en vlieger

·         Herhalen bovenstaande te weten:

·         Praktische handelingen: waar moet alles staan

·         Huishoudelijke handelingen: opruimen, tafel schoonmaken en kruimels weg vegen

·         Leren samenwerken en delen/maatjeswerk

·         PBS lesjes

·         Zie groep 1

Tijdvak en doelen kleuters groep 1 van kerstvakantie tot aan de voorjrs.vakantie

Rekenen / kleur en vorm

Taal

Grove- en fijne motoriek

Sociaal emotionele vorming

·         Tellen tot 6

·         Terugtellen vanaf 6

·         Voorwerpen tot 6

·         Rangtelwoorden 1e – 6e

·         Kent de dagen van de week

·         Weet wat ochtend/ middag/avond is

·         Chronologie

·         Patronen en cycli

·         Vergelijken en ordenen

·         Afpassen

·         Zwaar – licht

Kleur:

Rood

Geel

Blauw

Vormen:

Vierkant

Cirkel

Rechthoek

Driehoek

 

Thema’s die centraal staan

 

 

 
 • informatie overdragen
 • Gespreksvaardigheid
 • Verhalen vertellen
 • Mening geven
 • Durven vertellen
 • Reflectie
 • Boekoriëntatie
 • Verhaalbegrip

Begrippen:

Groot - klein

Lang - kort

Dik - dun

Laag - hoog

Smal - breed

Evenveel

Meer - minder

Veel - weinig

Serieren

Classificeren

Oriënteren

Construeren

Opereren met vormen en figuren

 

 

 

·         Durven klimmen

·         Balans

·         Bal gooien

·         Bal vangen

·         Hardlopen

·         Groepsspelletjes

·         Evenwicht houden

·         Huppelen

·         Hinkelen

·         Kan over een lijn lopen

·         Kan 5 tellen op een been staan

·         Springen van kast  landen op 2 benen

·         Koprol maken

Fijne motoriek:

Voorkeurshand

prikken  

Schaar hanteren

Poppetje tekenen

Eenvoudig plakwerkje

 

 

·         Regels in de klas

·         Taken kunnen hanteren

·         Samen spelen in hoeken

·         Gezelschapspelletjes

·         Rollenspel

·         Oplossen van conflicten

·         Kan emoties benoemen

·         Heeft zelfvertrouwen

·         Kijkt en luistert naar anderen

·         Zit rustig in de kring

·         Goed aan te sturen door leerkracht

·         Afscheid nemen

·         PBS lesjes

Elke week hebben we een PBS  regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop  loop  praat
Trap
Respect