Naar het fotoboek

Doelen herfst- tot kerstvakantie

Doelen november

 

Taal

Groep 1

Groep 2

Deze thema’s zijn  tevens MI thema’s

Herfst, sinterklaas en kerst

Herfst, sinterklaas en kerst

 

Dagritme kaarten

Dagen van de week + seizoenen

 

 

Naam herkennen + naschrijven

Naam schrijven

 

 

Ervaring opdoen met rijmen

Kan gericht rijmen

 

 

Kent de begrippen: voor, achter, in, op

Belangstelling voor boeken en verhalen

 

 

Oorzaak-gevolg

Belangstelling voor lezen en schrijven

 

 

Kan 10 voorwerpen op een plaat benoemen

Voorspellingen doen n.a.v. een titel of plaatje

 

 

Navertellen van een verhaal

Auditieve synthese met 2 plaatjes/in context

 

 

Begripsvragen beantwoorden n.a.v. een plaat (waarom, hoe, wat denk je?)

Begin- en eindklank van een woord

 

 

 

Lettergrepen onderscheiden

 

 

Rekenen

Groep 1

Groep 2

 

Kleuren benoemen

Terugtellen 10-1

 

 

Vormen: cirkel, vierkant, driehoek

Vormen: ovaal, ruit, ei, ster, kubus

 

 

Seriëren

Herkennen van cijfersymbolen

 

 

Classificeren (kleding, schoenen)

Classificeren (groenten, fruit)

 

 

Tellen 1-10

Synchroon tellen tot 17

 

 

Getallen 0, 1, 2, 3 herkennen

Getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5 schrijven

 

 

Begrippen: kort-lang, dik-dun, hoog-laag, groot-klein, zwaar-licht

Rangtelwoorden benoemen

 

 

Sorteren op kleur, vorm en eigenschap

Kan de begrippen één meer, één minder, evenveel toepassen

 

 

Experimenteren met wegen en meten

Schatten en meten met een maat

Extra

Groep 1

Groep 2

 

Kan zinnen met 4/5 woorden nazeggen

Binnen de lijntjes kleuren

 

 

Klassenregels herhalen

Klassenregels herhalen

 

 

Aankleden (ritssluiting + knopen)

Veters strikken + potloodgreep

 

 

Uitgestelde aandacht (10 min)

Uitgestelde aandacht (15 min)

 

 

Kimspel: 4 voorwerpen, 1 weghalen

Schrijfpatronen natekenen

 

 

PBS

Groep 1

Groep 2

 

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden door middel van gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop loop praat
Trap
Respect

Zie groep 1

 

 

 

Doelen december

 

Taal

Groep 1

Groep 2

 

Dagritme kaarten

Dagen van de week + seizoenen

 

 

Naam herkennen + naschrijven

Naam schrijven

 

 

Experimenteren met rijmen

Kan gericht rijmen

 

 

Kent de begrippen: voor, achter, in, op

Begin-, eind- en middenklank van een woord

 

 

Oorzaak-gevolg

Auditieve synthese in context

 

 

Kan 10 voorwerpen op een plaat benoemen

Leesrichting van een boek, bladzijde en regel

 

 

Chronologische volgorde (plaatjes)

Herkennen van letters

 

 

Navertellen van een verhaal

Gisteren, vandaag, morgen

 

 

 

Auditieve analyse (welke letter hoor je als eerst)

 

 

Rekenen

Groep 1

Groep 2

 

Tellen 1-10

Synchroon tellen tot 17

 

 

Getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5 herkennen

Getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schrijven

 

 

Seriëren

Herkennen van cijfers 1-10

 

 

Kleuren herkennen en benoemen

Rangtelwoorden benoemen

 

 

Vormen: cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek (tekenen)

Kan de begrippen één meer, één minder, evenveel toepassen

 

 

Sorteren op kleur, vorm en eigenschap

Terugtellen 10-1

 

 

Begrippen: kort-lang, dik-dun, hoog-laag, groot-klein, zwaar-licht

Hoeveelheden in één keer tonen zonder tellen

 

 

Experimenteren met wegen en meten

Schatten en meten met een maat

 

 

Vergrotende trap (langer)

Vergrotende/overtreffende trap

 

 

Vergelijken van voorwerpen op aantal

Schatten van inhoud en gewicht

 

 

Extra

Groep 1

Groep 2

 

Dierengeluiden herkennen en nadoen

Binnen de lijntjes kleuren

 

 

Klassenregels herhalen

Klassenregels herhalen

 

 

Aankleden (ritssluiting + knopen)

Veters strikken + potloodgreep

 

 

Uitgestelde aandacht (10 min)

Uitgestelde aandacht (15 min)

 

 

Kimspel: 4 voorwerpen, 1 weghalen

Schrijfpatronen natekenen

 

 

PBS

Groep 1

Groep 2

 

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden door middel van gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop loop praat
Trap
Respect

Zie groep 1