Naar het fotoboek

Doelen mei-, tot zomervakantie

Doelen kleuters

mei

t/m zomervakantie

Taal

Rekenen

Fijne motoriek

 
 • Herhaling van voorgaande periode
 • Visuele discriminatie: het verschil tussen letters en/of woorden kunnen zien.
 • Visuele analyse: in staat zijn om losse letters in het woord te herkennen.
 • Visuele synthese: losse letters kunnen samenvoegen tot een woord.
 • Spatieel ordenen: de letters in een woord op volgorde kunnen onthouden.
 • Letterpositie bepalen: kunnen aangeven wat de plaats van een letter in een woord is
 • Taalvaardigheden zoals: Kennis van begrippen. En bepaalde instructiebegrippen kennen, zoals: voor, achter, letter, woord, korter, rechts, links etc
 
 
 • Herhaling van voorgaande periode

·         Telrij t/m 20

·         Terugtellen 20 – 0

·         Rangtelwoorden t/m 12

·         Getalsymbolen t/m 20

·         Buurgetallen t/m 20

·         dagen van de week

·         veel herhaling van vorige periodes

·         Eenvoudige sommen

·         Checken rekenvaardigheden

·         Links en rechts kunnen hanteren

·         Oefenen met de weegschaal; zwaar en licht

 
 • Herhaling van voorgaande periode

·         Tekenen

·         Letten op pengreep

·         Omtrekken van modellen

·         Knippen en plakken uitgebreid

·         Schilderen met grove kwast en kleine kwast

·         Hoofdkleuren mengen

·         Vouwen: moeilijker opdrachten

·         Combinatie oefeningen van vouwen

·         Herhalen vorige periodes

 

PBS

MI

Soc. Emot. Ontw.

Elke week hebben we een regel centraal staan school breed, waar we extra aandacht aan besteden o.a. door het geven van gedragslessen.

De onderwerpen voor de komende periode zijn:

Het plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop, loop, praat

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken. Deze vragen moeten ze allemaal goed kunnen beantwoorden.

Onderwerpen zijn:

·         Thema Kunst

·         Het letterwinkeltje van opa Brom

·         Vakantie/ op reis

 

 

 

 

 
 • Praktische handelingen: waar moet alles staan
 • Huishoudelijke handelingen: opruimen, tafel schoonmaken en kruimels weg vegen
 • Leren samenwerken en delen/maatjeswerk
 • Leren winnen en verliezen
 • Zelfredzaamheid: veters strikken