Naar het fotoboek

Doelen kerst t/m voorjaarsvakantie

Lezen

Spelling

Rekenen

Kern 6

In kern 6 leren de kinderen de volgende letters;

g, ui, au, f, ei aan de hand van de woorden;

geit, uil, pauw, duif en ei

 

Kern 7

In kern 7 leren de kinderen de volgende letters;
sch en ng aan de hand van de volgende woorden;
schip en ring. 

het verdelen van eenvoudige woorden in klanken.
We plakken de handen aan elkaar als een vis en hakken de woorden; m - aa - n, vervolgens plakken we maan. 

·     de juiste letter plaatsen bij een gegeven klank
·     eenvoudige woorden maken met bekende letters

Blok 4a

Getalbegrip

- De telrij t/m 40

- Verder en terug tellen t/m 40

- Buurgetallen weten t/m 40

- Splitsingen t/m 10

- getalbeelden herkennen op het rekenrek

 

Optellen en aftrekken

- Optelsommen en aftreksommen
   t/m 10

- bussommen

- sommen uit een verhaal halen

 

Geld

-Munten van 1,2 en 5 cent

 

Meten

Inhoud (eerste verkenning)

 

Meetkunde

Blokkenbouwsels

Voor meer informatie over rekenen  

Schrijven

PBS

MI

We schrijven dagelijks.
Tijdens deze periode leren de kinderen de volgende schrijfletters;

 g, ui, au, f, ei (kern 6)
sch en hoofdletters leren lezen.

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop loop praat
Trap
Respect

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken en deze vragen zouden minimaal beantwoord moeten worden door de kinderen.


Thema post
1. Wat is jouw adres?
2. Welke weg legt jouw brief af voor hij aankomt?
3. Waarom zijn er postzegels?
4. Wat zijn even en oneven nummers in de straat?
5. Hoe komt een pakketje bij jou terecht?

Thema piraten
1. Wat zijn piraten?
2. Welke mensen zijn er nu nog piraat en leven zij in Nederland?
3. Wie werd er vroeger piraat?
4. Waarom hebben piraten zulke vreemde bijnamen?
5. Waar aan herken je een piratenschip?