Naar het fotoboek

Doelen zomer- t/m herfstvakantie

Lezen

Spelling

Rekenen

Kern 1

In kern 1 leren de kinderen de volgende letters;

m, r, v, i, s, aa, p, e aan de hand van de woorden;

ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en.

 

Kern 2

In kern 2 leren de kinderen de volgende letters;
t, n, b, oo, ee aan de hand van de volgende woorden;
teen, een, neus, buik, oog.

het verdelen van eenvoudige woorden in klanken.
We plakken de handen aan elkaar als een vis en hakken de woorden; m - aa - n, vervolgens plakken we maan. 

·     de juiste letter plaatsen bij een gegeven klank
·     eenvoudige woorden maken met bekende letters
 

Blok 1A
De begrippen voor/achter, links/rechts, boven/beneden, eerste/laatste, meer/minder,  

Getalbegrip
·     verder- en terugtellen t/m 20
·     vormen van (verkort)tellen: hoeveelheden tellen t/m 12, doortellen, tellen met groepjes
·     getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
·     volgorde van de getallen t/m 20 op de getallenlijn
·     betekenis en functie van getallen
·     vergelijken van hoeveelheden. Wie heeft er meer? Hoeveel meer?

Rekenen t/m 10
·     optellen en aftrekken t/m 10 (bussommen, instappen en uitstappen) in pijlentaal (inclusief symbolen + en -)
·     aanvullen t/m 10

Meten
·     vergelijken van lengtes, welke is langer, welke is het langst etc. 
·     verkennen van mozaïeken en patronen
 

Klik hier voor de rekendoelen.

Schrijven

PBS

MI

We schrijven dagelijks.
Tijdens deze periode leren de kinderen de volgende schrijfletters;

m, r, v, i, s, aa, p, e  (kern 1)
t, n, b, oo, ee (kern 2)

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.

De onderwerpen zijn:
Stop loop praat
Plein
Gang
Toilet
Trap

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken en deze vragen zouden minimaal beantwoord moeten worden door de kinderen.

Door het maken van verschillende opdrachtkaarten verwerven de kinderen kennis.