Naar het fotoboek

Doelen voorjaars- t/m meivakantie

Lezen

Spelling

Rekenen

Kern 8

-nk (bank)

 -ch(t) (lach, licht) 

-woorden met -a, -o, -u (ja, zo, nu) 

-mmkmm-woorden (kwast) 

-verkleinwoorden met -je, -pje, -tje (huisje, boompje, koetje) 

-mmkmm- en mkmm-woorden met -d (hond, brood)

 

Kern 9

-mmmkm- en mkmmm

woorden (strik, korst) 

-woorden met -aai, -ooi, -oei (maai, hooi, loei)
-samenstellingen met clusters (plakband)

-tweelettergrepige woorden zonder spellingprobleem (moeder, harken) 

-tweelettergrepige woorden met dubbele medeklinker (bakker, zitten, appel)
-tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver- (betaal, verzin, gezicht)

 

Lentesignalering

Toetsen voor het begrijpend lezen, en kijken waar de kinderen staan.

 

We gaan dagelijk 8 woorden oefenen in ons schriftje. Deze woorden komen voort uit de methode veilig leren lezen en zal voor de kinderen herkenbare woorden zijn, die we gelezen hebben of we mee geoefend hebben.

 

1 keer in de 2 weken krijgen de kinderen een dictee en deze zal ook meetellen voor het rapport. Ook deze woorden hebben we dan al wel mee geoefend.

Blok 1b

-De kinderen kunnen tientallen en eenheden samenvoegen

-De kinderen weten het verschil tussen een even en een oneven getal

-De kinderen kunnen tellen met sprongen van 2

-Automatisering van het optellen en aftrekken t/m 10, de bijna dubbelen, de bijna verdwijgevallen, de erbij 2 gevallen met omkeringen ,de eraf 2 gevallen, de halveergevallen.

-De kinderen kunnen getallen tot en met 40 op de getallenlijn plaatsen.

-De kinderen kunnen eenvoudig geldrekenen en herkennen de munten van 1 en 2 euro en de biljetten van 5 en 10 euro

 

Blok 2b

-Automatisering van het optellen en aftrekken t/m 10, de bijna dubbelen, de bijna verdwijgevallen, de erbij 2 gevallen met omkeringen ,de eraf 2 gevallen, de halveergevallen.

-De kinderen kunnen tellen met sprongen van 2 en 5

-De kinderen kunnen getallen tot en met 60 op de getallenlijn plaatsen

-Gebruik kunnen maken van de omkeereigenschap bij het optellen

-De kinderen kunnen herhaald optellen 5 + 5+ 5

-De kinderen kunnen gepast betalen met 1,2, 5 en 10 euro en aanvullen tot 10 en 20 euro

Voor meer informatie: klik hier

 

 

 

Schrijven

PBS

MI

We werken dagelijks in ons schrijfschriftje en maken een bladzijde.

De letters worden herhaald en de kinderen gaan leren om aan elkaar te schrijven.

De ruimte tussen de lijnen wordt verkleind. De kinderen moeten daardoor kleiner gaan schrijven.

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop hou op
Trap

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken en deze vragen zouden minimaal beantwoord moeten worden door de kinderen.

 

Talentenjacht

-Wat is een talent?

-Wat is een idool?

-Waar ben jij goed in?

-Waar zou jij goed in willen zijn?

-Wie is jouw idool?

 

De uitvinding

-Wat is een uitvinder?

- Waarom zijn uitvinders zo belangrijk?

- Wat vind jij een belangrijke uitvinding?

- Wat moet je goed kunnen als je uitvinder wilt zijn?

- Wat is een magneet?