Naar het fotoboek

Doelen mei- t/m zomervakantie

Lezen

Spelling

Rekenen

Kern 10

-woorden met -ieuw, -uw, -eeuw (nieuw, ruw, sneeuw) 

-tweelettergrepige woorden met clusters (vlieger, schommel, strijken)
-tweelettergrepige woorden met open lettergreep (jaren, zomer, muren, leven)
-tweelettergrepige woorden met -e (verse, vlugge, nare)
-tweelettergrepige woorden met -ste (slimste)

 

Kern 11

-tweelettergrepige woorden met cluster en open lettergreep (sparen, breder, grote)
-tweelettergrepige woorden met -ig, -lijk, -ing (moeilijk, dertig, honing)
-samenstellingen met drie lettergrepen (appelmoes, boekenkast)

 

Kern 12

-drielettergrepige woorden met voorzetsel (opzetten, inhalen)
-drielettergrepige woorden met -enen, -elen, -eren (rekenen, wandelen, kinderen)
-drielettergrepige woorden met ge-, be-, ver- (gebeuren, bedoelen, verhalen)
-drielettergrepige woorden met -ig, -lijk, ing (gelukkig, eindelijk, wandeling)
-drielettergrepige woorden met on-, ont- (ongeluk, ontbijten)
-drielettergrepige verkleinwoorden (appeltje, ringetje, spelletje)

 

Eindsignalering

 

We gaan dagelijk 8 woorden oefenen in ons schriftje. Deze woorden komen voort uit de methode veilig leren lezen en zal voor de kinderen herkenbare woorden zijn, die we gelezen hebben of we mee geoefend hebben.

 

1 keer in de 2 weken krijgen de kinderen een dictee en deze zal ook meetellen voor het rapport. Ook deze woorden hebben we dan al wel mee geoefend.

Blok 3b

-Met sprongen van twee verder en terug kunnen tellen vanaf een willekeurig getal niet groter dan 20

-Automatisering van de splitsingen t/m 10

-Automatisering van aftreksommen t/m 10

-De kinderen kunnen getallen tot 80 op de getallenlijn plaatsen

-De kinderen kunnen getallen tot 20 splitsen in een tiental en eenheden

-Kinderen zien de samenhang tussen optellen en aftrekken

-De kinderen kennen de munten van 10, 20 en 50 cent

-Automatisering van het aanvullen tot 10 (6+?=10)

 

 

Blok 4b

-Automatisering van de splitsingen t/m 10

-Automatisering van het optellen en aftrekken t/m 10

-Automatisering van het optellen en aftrekken tussen 10 en 20

-De kinderen kunnen sommen tot en met 20 maken.

-Kunnen ordenen van drie getallen tot en met 50 van klein naar groot.

-De kinderen kunnen de getallen tot en met 100 op een getallenlijn plaatsen

-Gebruik kunnen maken van de samenhang tussen splitsen, optellen en aftrekken.

-De kinderen kunnen het verschil bepalen tussen 2 getallen (hoeveel duurder?)

 

Voor meer informatie: Klik hier

 

Schrijven

PBS

MI

We werken 2 tot 3 keer in ons schrijfschriftje.

Ook wordt er nu verwacht dat de kinderen van leesletters naar schrijfletters kunnen schrijven. Ook in andere boekjes wordt verwacht dat de kinderen aan elkaar gaan schrijven.  

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.

De onderwerpen zijn:

Plein

Gang

Waarden schoolbreed

Toilet

Stop hou op
Trap

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken en deze vragen zouden minimaal beantwoord moeten worden door de kinderen.

 

Thema Het museum

- Wat is een museum/

-  Kun jij een paar soorten museums opnoemen?

- Waarom zijn er museums?

- Wat kun je doen in een museum?

- Is er een museum in ons dorp?

 

Thema Boeken

- Welke soorten boeken zijn er?

- Wie werken er aan een boek voordat het bij jou komt?

- Wat staat er op de buitenkant van een boek en waarom is dat zo belangrijk?

- Waarom is het handig dat je kunt lezen?

- Waarom lezen mensen graag?

 

Thema Vakantie

- Welke soorten wegen zijn er?

- Waarom heeft een kaart kleuren?

- Wat is een legenda?

- Waarom gaan mensen op reis?

- Op welke manieren kun je op vakantie gaan en waar kun je slapen?