Naar het fotoboek

Doelen zomer- t/m herfstvakantie

Rekenen

Leerdoelen Wereld in Getallen

 

Automatiseren optellen en aftrekken t/m 10
Oefenen met optellen over het eerste tiental ( 8 + 3 )
Tellen met sprongen van 2, 5 en 10.

Klokkijken: hele en halve uren analoog. Hele uren digitaal.
Geld: oefenen met rekenen met muntgeld
Volgorde van getallen op de getallenlijn.

Klik hier voor de rekendoelen

Taal

Leerdoelen Taal actief 4: Taal

De kinderen krijgen elke dag een instructie les taal m.b.v. de “instapkaart”. Na de instructie en inoefening gaan de kinderen de les verwerken op hun tablet. 

Klik hier voor de taaldoelen.

Spelling

Leerdoelen Taal actief 4: spelling

1. Horen (denken), nazeggen: Goed uitspreken; wat zijn moeilijke klanken?

2. Onderscheiden (auditief): Herken ik alle klankgroepen, hoor ik waar de klemtoon is?

3. Herkennen (auditief): Herken ik de categorie? Moet ik een regel toepassen? Waar moet ik een keuze maken en wat moet ik kiezen? Waarover twijfel ik?

4. Opschrijven: Zie ik het voor me? Opletten dat ik de struikelpunten goed doe. Schrijf ik duidelijk en netjes?

5. Controleren: Heb ik aan alles gedacht? Klopt het wat er nu staat? Kan ik vertellen waarom ik het woord zo heb geschreven?

6. Toepassen in eigen teksten: Herken ik tijdens het schrijven al bekende categorieën? Herken ik welke letters bij de klanken passen?

Klik hier voor de spellingsdoelen.

Begrijpend lezen

Twee keer per week oefenen de kinderen begrijpend lezen. Eén keer oefenen we m.b.v. Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten waarbij elke week een andere strategie geoefend wordt. Deze strategie draagt bij tot beter begrip van de tekst. De strategieën die aan bod komen zijn: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties en verwijswoorden, verbanden leggen m.b.v. signaalwoorden.

Voor de 2e les begrijpend lezen maken we gebruik van een tekst die past bij het thema MI, een tekst uit het CITO-hulpboek.

MI

We werken met thema’s en binnen dat thema staan 5 vragen centraal. Deze gaan we met de kinderen bespreken en deze vragen zouden minimaal beantwoord moeten worden door de kinderen. Door het maken van verschillende opdrachtkaarten verwerven de kinderen kennis.
Via deze kaarten werken de kinderen aan taal, rekenen, kunst, techniek, muziek etc.

PBS
Door middel van een positieve benadering brengen we de kinderen bepaalde normen en waarden bij.
Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.
De gedragsverwachtingen van de volgende situaties komen deze periode aan bod.
Stop loop praat
Plein
Gang
Toilet
Trap