Naar het fotoboek

Doelen herfst- tot kerstvakantie

Rekenen:

 

Tellen en getalbegrip:

·  Getallenlijn t/m 100 en buurgetallen

·  Opbouw tientallen en eenheden en schrijfwijze

·  Sprongen 10

 

Bewerkingen:

·  Optellen en aftrekken tussen tientallen

·  Optellen en aftrekken over het eerste tiental

·  Optellen en aftrekken tot 20

·  Optellen en aftrekken tot 100

·  Toepassingen/context

 

Vermenigvuldigen:

·  Introductie vermenigvuldigen, keerteken

·  Introductie tafel van 2 en 10

 

Geld:

·  Rekenen met munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent

 

Tijd:

·  Klokkijken: hele uren (analoog en digitaal), halve uren (analoog)

 

Meten:

·  Lengte: meter, centimeter en liniaal

·  Gewicht: wegen met standaardmaat kilogram

·  Oppervlakte: vergelijken

 

Klik hier voor meer informatie

 

Schrijven:

Verschillende hoofdletters: T, F, P, R, B, C, O, Q, G, A,

Aan elkaar schrijven

 

Lezen:

Technisch lezen op eigen AVI-niveau.

Voor thuis: boeken te leen in bibliotheek, gratis lidmaatschap voor kinderen.

Begrijpend lezen: teksten van Nieuwsbegrip, recepten, moppen, verhalen.

X aantal Woorden lezen in 1 minuut.

 

Spelling:
We leren woorden spellen door goed te luisteren naar de verschillende klankgroepen.
Wat hoor ik in een klankgroep en welke letters horen daarbij?
Voor de spellingsregels die deze periode aan bod komen bekijk je de poster onder de link hieronder.

Klik hier voor meer informatie

Taal:

Woordenschat uitbreiden met woorden van de week vanuit methode Taal Actief en met woorden van MI-thema’s.

Taaloefeningen, zoals: welk woord past in de zin, verhaaltje schrijven, vragen stellen (wie-wat-waar enz.)
Lidwoord, Zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord.

 Klik hier voor meer informatie

MI:

Thema’s wonen.

Seizoen thema: herfst, aardrijkskunde “waar woon ik en van bovenaf” , Sint en Kerst