Naar het fotoboek

Doelen kerst- t/m voorjaarsvakantie

Rekenen

 

Automatiseren:

 

·  Sprongen van 1, 2, 5 en 10

·  Getallen schattend plaatsen op de getallenlijn t/m 100

·  Aanvullen tot tientallen

·  Optellen en aftrekken
t/m 20

·  Optellen en aftrekken
t/m 100

·  Tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5
en 10

·  Geld: teruggeven van
50 cent

·  Tijd: kalender, hele en halve uren analoog/digitaal

·  Lengte: meter en centimeter

·  Gewicht: kilogram

 Tellen en getalbegrip:

·  Vooruit- en terugspringen op de getallenlijn

 

Bewerkingen:

·  Optellen en aftrekken over het tiental

·  Optellen en aftrekken met tientallen tot 100

·  Optellen en aftrekken t/m 100 op lege getallenlijn

·  Toepassingen/context

 

Vermenigvuldigen en delen:

·  Introductie tafel van 4

·  Toepassingen

·  Introductie op delen, verdeelsituaties

Geld:

·  Rekenen t/m 100 euro

Tijd:

·  Introductie kwartier

Meten:

·  Inhoud: vergelijken en bepalen, introductie liter


Meetkunde:

·  Tangrampuzzel

Plattegronden en hoogtegetallen

 

Voor meer informatie over rekenen  

 

 

Spelling:

 

1.

*Ik luister naar het woord.

*Ik spreek het woord goed uit.

2.

*Welke klanken hoor ik?

*Welke regel hoort hierbij?

3.

*Ik maak een foto van het woord.

*Ik schrijf het woord nu goed op.

4.

*Ik controleer het woord.

*Klopt het woord nu?

*Ja, goed zo!

*Nee, ik verbeter het woord.


woorden met:

Herh. Ei / ij

Herh. Ng / nk

Eeuw, ieuw, uw

Herh. eind D of T (woorden langer maken)

Herh. sch-schr

ch / cht: ach, bocht

De lettervrek: lopen ( ik hoor een lange oo aan het einde van een stukje, ik schrijf er maar 1)

De opsluitregel: bakken ( ik hoor een korte klinker, daarna volgen twee medeklinkers)

 

Meer informatie deel 1, deel 2

Schrijven:

Verschillende hoofdletters: C, O, Q, G, A, D, L, Z, E, S, X.

Aan elkaar schrijven

 

Lezen:

Technisch lezen op eigen AVI-niveau.

Voor thuis: boeken te leen in bibliotheek, gratis lidmaatschap voor kinderen.

Begrijpend lezen: teksten van Nieuwsbegrip

Woorden lezen in 1 minuut.Taal:

Woordenschat uitbreiden met woorden van de week vanuit methode Taal Actief en met woorden van MI-thema.

Taaloefeningen, zoals: welk woord past in de zin, verhaaltje schrijven, vragen stellen (wie-wat-waar enz.)

Meer informatie: Deel 1, deel 2

 

MI:

Thema’s “ tijd en beroepen ”.

Seizoen thema: Carnaval