Naar het fotoboek

Doelen mei- t/m zomervakantie

Rekenen


Blok 3b en 4b

 

Getalbegrip

 • Telrij t/m 500

 • Getalbeelden: uitspraak en notatie t/m 500

 • Getallenlijn t/m 200 en getalvolgorde

 • Tellen met sprongen van
  1, 2, 5 en 10

 • Splitsingen

 • Optellen en aftrekken over het (eerste) tiental

 • Optellen en aftrekken
  t/m 100

 • Vermenigvuldigen: strategieën

 • Tafels 1 t/m 5 en 10

 • Introductie tafel van 6

 

Geld
- hoeveel wisselgeld krijg ik terug?

 • Geld: toepassingen, halveren en verdubbelen, teruggeven tot 100 euro

 

Meten

 • Lengte: lichaamsmaten met rolmaat/meetlint boven de 100 cm

 • Gewicht: vergelijken, introductie gram

 • Lengte: maatgevoel, meten met m en cm

 

Meetkunde

 • Ruimtelijke oriëntatie

 

Tijd

 • Tijd, maand- en jaarkalender, maanden van het jaar

 • Tijd: hele en halve uren (analoog en digitaal), kwartieren (analoog)

 

Gewicht

 • Gewicht: kg

 • Inhoud: liter

 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Taal

Leerdoelen Taal actief 4: Taal

De kinderen krijgen elke dag een instructie les taal m.b.v. de “instapkaart”. Na de instructie en inoefenen gaan de kinderen de les verwerken op hun tablet. 

De kinderen aan een zin een wanneer-deel toevoegen. Ze kunnen het zelfstandig naamwoord in het meervoud zetten en leren wat tegenstellingen zijn. De kinderen leren dat er bij een persoonsvorm een onderwerp hoort.  Verder leren ze de betekenis van nieuwe themawoorden.

Klik hier voor meer informatie

 

Spelling

Leerdoelen Taal actief 4: spelling en (werkwoordspelling)

 

1. Horen (denken), nazeggen: Goed uitspreken; wat zijn moeilijke klanken?

2. Onderscheiden (auditief): Herken ik alle klankgroepen, hoor ik waar de klemtoon is?

3. Herkennen (auditief): Herken ik de categorie? Moet ik een regel toepassen? Waar moet ik een keuze maken en wat moet ik kiezen? Waarover twijfel ik?

4. Opschrijven: Zie ik het voor me? Opletten dat ik de struikelpunten goed doe. Schrijf ik duidelijk en netjes?

5. Controleren: Heb ik aan alles gedacht? Klopt het wat er nu staat? Kan ik vertellen waarom ik het woord zo heb geschreven?

6. Toepassen in eigen teksten: Herken ik tijdens het schrijven al bekende categorieën? Herken ik welke letters bij de klanken passen?

herhalen:  Au/ou, ei/ij, f/v, s/z, samenstellingen zoals fietsbel.
herhalen: lopen (ik hoor een lange oo aan het einde van een stukje, loo-pen, ik schrijf er maar één)
                  bakken (ik hoor een korte klinker (a) ik schrijf de volgende letter twee keer)

Nieuw:  ja, zo, nu (uitzondering twee)  \

Klik hier voor meer informatie

 

Lezen:

Technisch lezen op eigen AVI-niveau.

Dit vindt plaats tijdens stillezen(5x per week) en duo-lezen(2x per week).

Voor thuis: boeken te leen in bibliotheek, gratis lidmaatschap voor kinderen.

Woorden lezen in 1 minuut. Dit blad krijgen de kinderen altijd mee naar huis samen met taakbrief.

 

Begrijpend lezen

Twee keer per week oefenen de kinderen begrijpend lezen. Eén keer oefenen we m.b.v. Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten waarbij elke week een andere strategie geoefend wordt. Deze strategie draagt bij tot beter begrip van de tekst. De strategieën die aan bod komen zijn: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties en verwijswoorden, verbanden leggen m.b.v. signaalwoorden.

Voor de 2e les begrijpend lezen maken we gebruik van een tekst die past bij het thema MI.


Schrijven:

Alle hoofdletters worden herhaald in schrijfschrift deel 2.
Aan elkaar schrijven en kleiner schrijven.
Alle namen schrijven we met een hoofdletter en de eerste letter van een zin.

 

MI:
Thema “vervoer”

Vraag 1: Hoeveel vervoermiddelen kun je noemen?

Vraag 2: Waarom reizen mensen naar hun werk?

Vraag 3: Waar op de kaart van Nederland is het het drukst?

Vraag 4: Hoe vervuilen vervoermiddelen het milieu? Wat zouden meer mensen moeten doen?

Vraag 5: Hoe reisden mensen vroeger?

 

Thema “water”

Vraag 1: Waarvoor gebruik je water?
Vraag 2: Hoe komen wij aan water? (rivier, grond, regen en het huis in)
Vraag 3: Waarom moeten we zuinig zijn met water en hoe kun je dit doen?
Vraag 4: Hoe wordt vies water schoon?
Vraag 5: Hoe gaat de kringloop van water?

 

PBS

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen.