Naar het fotoboek

Doelen voorjaars- t/m meivakantie

Automatiseren

 

·  Sprongen van 1, 2, 5 en 10

·  Getallen schattend plaatsen op de getallenlijn t/m 100

·  Aanvullen tot tientallen

·  Optellen en aftrekken
t/m 20

·  Optellen en aftrekken
t/m 100

·  Tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5
en 10

·  Geld: teruggeven van
50 cent

·  Tijd: kalender, hele en halve uren analoog/digitaal

·  Lengte: meter en centimeter

·  Gewicht: kilogram

 

 

Tellen en getalbegrip:

·  Vooruit- en terugspringen op de getallenlijn

 

Bewerkingen:

·  Optellen en aftrekken over het tiental

·  Optellen en aftrekken met tientallen tot 100

·  Optellen en aftrekken t/m 100 op lege getallenlijn

·  Toepassingen/context

 

Vermenigvuldigen en delen:

·  Introductie tafel van 4

·  Toepassingen

·  Introductie op delen, verdeelsituaties

 

Geld:

·  Rekenen t/m 100 euro

 

Tijd:

·  Introductie kwartier

 

Meten:

·  Inhoud: vergelijken en bepalen, introductie liter

 

Meetkunde:

·  Tangrampuzzel

Plattegronden en hoogtegetallen

 

 

Voor meer informatie: Klik hier

 

 

 

Spelling:

Werkwijze:

 

1.

*Ik luister naar het woord.

*Ik spreek het woord goed uit.

2.

*Welke klanken hoor ik?

*Welke regel hoort hierbij?

3.

*Ik maak een foto van het woord.

*Ik schrijf het woord nu goed op.

4.

*Ik controleer het woord.

*Klopt het woord nu?

*Ja, goed zo!

*Nee, ik verbeter het woord.

Regels:

Au-ou: pauw, kou

 

Herh. ei-ij

Herh. f/v, s/z

Herh. samenstelling: fietsbel

 

De lettervrek: lopen

De opsluitregel: bakken

 

 

 

 

 Voor meer informatie: Klik hier

 

Schrijven:

Alle hoofdletters worden herhaald in schrijfschrift deel 2.

Aan elkaar schrijven en kleiner schrijven.

Alle namen schrijven we met een hoofdletter en de eerste letter van een zin.

 

Lezen:

Technisch lezen op eigen AVI-niveau.

Voor thuis: boeken te leen in bibliotheek, gratis lidmaatschap voor kinderen.

Begrijpend lezen: teksten van Nieuwsbegrip en teksten uit bijv. een kookboek.

Een stukje voorlezen en het verhaal samenvatten met behulp van de W-vragen: wie, wat, waar enz.

Woorden lezen in 1 minuut.

Taal:

Woordenschat uitbreiden met woorden van de week vanuit methode Taaljournaal en met woorden van MI-thema.

Voor meer informatie: klik hier

 

MI:

Thema’s: beroepen, bloemen en planten/voorjaar.

Seizoen thema: Pasen en Koningsspelen.