Doelen mei-, tot zomervakantie

Rekenen

·  Tellen en terugtellen t/m 2000

·  Positiewaarde en samenstellen getallen t/m 2000

·  Optellen en aftrekken t/m 1000

·  Tafels 0 t/m 10

·  Vermenigvuldigen

·  Deeltafels

·  Delen

·  Geld: gepast betalen, teruggeven t/m € 100, prijs halveren

·  Tijd: kalender, klokkijken, tijdsduur (uur, minuut, seconde)

·  Lengte: km, m, dm, cm, maat bepalen

·  Gewicht: kg en g

·  Inhoud: l en ml

·  Diversen: afstand-tijd

 

 

Tellen en getalbegrip:

·  Getallenlijn tot 2000 en getalvolgorde

·  Getalbeelden: uitspraak en notatie

·  Eerste verkenning t/m
10 000 (tellen sprongen 1, 10 en 100)

·  Positiewaarde van cijfers in een getal

 

Bewerkingen:

·  Optellen en aftrekken
t/m 1000

·  Schattend rekenen

·  Toepassingen/context

 

Vermenigvuldigen en delen:

·  Vermenigvuldigen

·  Schattend vermenigvuldigen

·  Delen

·  Delen met rest

·  Delen door 4: een vierde deel, een kwart

 

Geld:

·  Kommagetal in context

 

Tijd:

·  Tijdsduur

 

Meten:

·  Lengte: introductie millimeter

·  Inhoud: introductie deciliter

·  Oppervlakte en omtrek berekenen aan de hand van blokjespapier

·  Temperatuur: introductie thermometer

 

Meetkunde:

·  Bouwplaten

 

Diversen:

·  Verhoudingen: toepassingen

Diagrammen: lijngrafiek aflezen

Klik voor meer informatie

Taal

De kinderen krijgen elke dag een instructie les taal m.b.v. de “instapkaart”. Na de instructie en inoefening gaan de kinderen de les verwerken op hun tablet. 

Woordenschat uitbreiden met woorden van de week vanuit methode en met woorden van MI-thema.

Klik voor meer informatie

 

Spelling

 

1. Horen (denken), nazeggen: Goed uitspreken; wat zijn moeilijke klanken?

2. Onderscheiden (auditief): Herken ik alle klankgroepen, hoor ik waar de klemtoon is?

3. Herkennen (auditief): Herken ik de categorie? Moet ik een regel toepassen? Waar moet ik een keuze maken en wat moet ik kiezen? Waarover twijfel ik?

4. Opschrijven: Zie ik het voor me? Opletten dat ik de struikelpunten goed doe. Schrijf ik duidelijk en netjes?

5. Controleren: Heb ik aan alles gedacht? Klopt het wat er nu staat? Kan ik vertellen waarom ik het woord zo heb geschreven?

6. Toepassen in eigen teksten: Herken ik tijdens het schrijven al bekende categorieën? Herken ik welke letters bij de klanken passen?

 

Klik voor meer informatie

 

Begrijpend lezen

Twee keer per week oefenen de kinderen begrijpend lezen. Eén keer oefenen we m.b.v. Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten waarbij elke week een andere strategie geoefend wordt. Deze strategie draagt bij tot beter begrip van de tekst. De strategieën die aan bod komen zijn: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties en verwijswoorden, verbanden leggen m.b.v. signaalwoorden.

Voor de 2e les begrijpend lezen maken we gebruik van een tekst die past bij het thema MI, een tekst uit het CITO-hulpboek of een leestekst die hoort bij Blits, onze methode voor studievaardigheden.

 

 

 

Lezen:

Technisch lezen op eigen AVI-niveau.

Dit vindt plaats tijdens stillezen(5x per week) en duo-lezen(2x per week).

Voor thuis: boeken te leen in bibliotheek, gratis lidmaatschap voor kinderen.

Woorden lezen in 1 minuut. Dit blad krijgen de kinderen altijd mee naar huis samen met taakbrief.

 

MI

 

Thema “het schrift door de jaren heen” (geschiedenis)

 

Vraag 1: Waarmee schreef men voor- en na Christus en nu?

Vraag 2: Kun je deze 3 handschriften in de goede volgorde van oud naar nieuw leggen?

Vraag 3: Wat betekenen deze Romeinse cijfers?

Vraag 4: Je kunt iets schrijven om een boodschap over te brengen. Op welke manieren kun je nog

               meer  iets overbrengen met een schrift? Bedenk er 3.

Vraag 5: Teken jouw eigen naam in graffitistijl. Pak hiervoor een tekenblaadje.

 

 

PBS

Elke week hebben we een regel op school waar we extra aandacht aan besteden middels gedragslessen. De onderwerpen zijn:

Werkplekken (werk meenemen, werkplek netjes achterlaten)

Schoolbreed (de afspraken over respect binnen de school)

De gang (rustig lopen, handen thuis houden)