Ouderraad

De ouderraad van “Het Kompas” bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich graag inzet voor de leerlingen van school.

De belangrijkste doelstellingen van de ouderraad zijn:

- Het behartigen van belangen van de kinderen en de ouders.
- Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
- Het bevorderen van de participatie van ouders op school.
- Het beheren van de ouderbijdrage.
- Het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school.

De ouderraad komt 5 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen. Tijdens de vergaderingen zijn ook leraren vertegenwoordigd. De data van de ouderraadsvergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.

WERKGROEPEN:

De grootste taak van de ouderraad is het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school. Dit gaat altijd in samenspraak met de leerkrachten. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd van ouderraadsleden en leerkrachten die bepaalt hoe het betreffende feest gevierd gaat worden en regelt dat feest dan voor de hele school. Elke werkgroep houdt hiervoor zijn eigen overlegmomenten en beheert het afgesproken budget. De taken van de ouderraad zijn voornamelijk ondersteunen; informeren van hulpouders, verzorgen van de catering, hand-en spandiensten, klaarzetten,opruimen etc. Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop. 

Activiteiten die op school mede door de ouderraad georganiseerd zijn:

Eerste en laatste schooldag, schoolreis, openingsfeest, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolfotograaf, geraniummarkt, avondvierdaagse, afscheidsavond groep 8, laatste schooldag, schoolkrant.

OUDERBIJDRAGE:

Om alle activiteiten te bekostigen vragen wij een vrijwillige bijdrage per schooljaar per kind. Voor  schooljaar 2022-2023 is deze vastgesteld op €20,00 per kind.
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een mail van de locatieleider met daarin de bankgegevens van de OR. 

Schoolreis voor groep 1 t/m 7 en het kamp naar Vlieland voor groep 8 worden apart betaald.

EN DAN NOG DIT:

- Wanneer u vragen of opmerkingen heeft die de ouderraad betreffen, neem gerust contact met ons op.
- Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad of wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dat kenbaar maken bij de voorzitter of bij de locatieleider.
- Wilt u geen lid worden, maar ons wel incidenteel helpen bij activiteiten dan horen dat ook heel graag van u.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heel fijn schooljaar !!!

OR-leden:
Patricia Visschedijk (penningmeester)
Gönül Oğlu 
Tamara Kleine
Keti Todria 
Amber de Wolf
Marchella Bergsma
Linda de Jong
Truida Ottens