Schoolondersteuningsprofiel 

In dit document staat hoe wij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van de zorgstructuur binnen ons samenwerkingsverband.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Voor meer informatie zie ook de website van ons schoolbestuur Consent.