Naar het fotoboek

Ouderraad

De ouderraad van “Het Kompas” bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich graag inzet voor de leerlingen van school.

De belangrijkste doelstellingen van de ouderraad zijn:

-Het behartigen van belangen van de kinderen en de ouders.

-Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.

-Het bevorderen van de participatie van ouders op school.

-Het beheren van de ouderbijdrage.

-Het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school.

De ouderraad komt 5 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen. Tijdens de vergaderingen zijn ook leraren vertegenwoordigd. De data van de ouderraadsvergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.

WERKGROEPEN:

De grootste taak van de ouderraad is het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school. Dit gaat altijd in samenspraak met de leerkrachten. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd van ouderraadsleden en leerkrachten die bepaalt hoe het betreffende feest gevierd gaat worden en regelt dat feest dan voor de hele school. Elke werkgroep houdt hiervoor zijn eigen overlegmomenten en beheert het afgesproken budget. De taken van de ouderraad zijn voornamelijk ondersteunen; informeren van hulpouders, verzorgen van de catering, hand-en spandiensten, klaarzetten,opruimen etc. Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop. 

Activiteiten die op school mede door de ouderraad georganiseerd zijn:

Eerste schooldag, schoolreis, openingsfeest, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolfotograaf, geraniummarkt, avondvierdaagse, afscheidsavond groep 8, laatste schooldag, schoolkrant en sponsorloop.

OUDERBIJDRAGE:

Om alle activiteiten te bekostigen vragen wij een vrijwillige bijdrage per schooljaar per kind. Voor  schooljaar 2018-2019 is deze vastgesteld op €15,00 per kind. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een brief van de locatieleider met daarin de bankgegevens van de OR. 

Schoolreisgeld van €17,50 voor groep 1 t/m 7 dient apart betaald te worden.

EN DAN NOG DIT:

-Wanneer u vragen of opmerkingen heeft die de ouderraad betreffen, neem gerust contact met ons op.

-Als u interesse heeft om lid te worden van de ouderraad of een vergadering wenst bij te wonen kunt u dat kenbaar maken bij de voorzitter.

-Als u interesse heeft ons te ondersteunen horen wij dat ook heel graag van u.

Het mailadres van de ouderraad is ouderraad@obshetkompas.nl .

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heel fijn schooljaar !!!

OR

Voorzitter: Marieke Ruyter-van der Weide

Secretaris: Edit van der Heide

Penningmeester: Patricia Visschedijk