Schoolplan 2019-2023

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de periode 2019-2023 voor  odbs Het Kompas. In dit plan is rekening gehouden met de huidige stand van zaken en omgevingsfactoren.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over onze ambities. Dit schoolplan is opgesteld met inbreng van alle teamleden.
Consent, ons schoolbestuur, heeft ook de nodige input geleverd. De medezeggenschapsraad van Het Kompas heeft met het schoolplan ingestemd.

Klik hier voor het schoolplan 

 

Sociaal veiligheidsplan

In dit beleidsstuk beschrijven wij ons beleid op het terrein van algemene veiligheid en sociale veiligheid, zoals agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Het veiligheidsplan maakt deel uit van andere beleidsdocumenten die binnen onze school aanwezig zijn. Er wordt regelmatig verwezen naar beleidsstukken, protocollen en documenten van Stichting Consent. Deze stukken zijn te vinden op www.consentscholen.nl.

Klik hier voor het sociaal veiligheidsplan.